نماینده خبرگان رهبری: شبکه ملی اطلاعات یک واجب شرعی است