دشمن با روی کار آمدن دولت انقلابی رئیسی با شکست روبه رو شده / راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات واجب شرعی است