کی روش در مورد ترکیب اصلی حرف نمی‌زند/فعلاً فقط بیرانوند ثابت است