تصاویر نجات بچه گربه‌ای که با سر درون یک ظرف شیشه‌ای گرفتار شده بود

به گزارش رکنا؛ لیگ نجات حیوانات بوستون گفت که گزارشی از پرسه زدن یک بچه گربه در منطقه‌ای اطراف خیابان دانفورث با یک شیشه‌ی گرد روی سرش دریافت کرد.

بچه گربه2

بچه گربه

مأموران مربوطه، پس از دریافت این گزارش، ضمن یافتن این بچه گربه، توانستند سر آن را از داخل این شیء شیشه‌ای خارج کنند. تیم نجات برای رسیدگی بیشتر، بچه گربه را به مرکز مراقبت حیوانات Dedham بردند.

این بچه گربه که به نام یکی از شخصیت‌های انیمیشنی مجموعه داستان اسباب‌بازی، «Buzz Lightyear» نامیده می‌شود، در پناهگاه حیوانات مستقر شده و از سلامت قابل قبولی برخوردار است.

این گربه‌ی کوچک برای اینکه بتواند از سوی انسان‌ها تحت سرپرستی قرار بگیرد و اجتماعی شود، در حال تربیت شدن است.

بچه گربه 4