پرسپولیس بدون شماره ۱۰ مقابل مس/ ستاره قرمزها همچنان دور از ترکیب اصلی