تصمیم مهم یحیی برای بازی برابر مس/ ۳ بازیکن از ترکیب اصلی خط خوردند