شهرخبر
سبک زندگی

گربه | نجات بچه گربه

لحظه دیدنی نجات یک بچه گربه از درون ظرف شیشه ای!

امدادگران حیوانات در بوستون به بچه گربه‌ای که سر و گردنش در یک تُنگ شیشه‌ای گیر کرده و در خیابان‌های شهر سرگردان شده بود، کمک کردند.

لحظه دیدنی نجات یک بچه گربه از درون ظرف شیشه ای!

نجات بچه گربه

الهه جعفرزاده: لیگ نجات حیوانات بوستون گفت که گزارشی از پرسه زدن یک بچه گربه در منطقه‌ای اطراف خیابان دانفورث با یک شیشه‌ی گرد روی سرش دریافت کرد.

مأموران مربوطه، پس از دریافت این گزارش، ضمن یافتن این بچه گربه، توانستند سر آن را از داخل این شیء شیشه‌ای خارج کنند. تیم نجات برای رسیدگی بیشتر، بچه گربه را به مرکز مراقبت حیوانات Dedham بردند.

نجات بچه گربه‌ای که با سر درون یک ظرف شیشه‌ای گرفتار شده بود/ تصاویر

نجات بچه گربه‌ای که با سر درون یک ظرف شیشه‌ای گرفتار شده بود/ تصاویر

 

این بچه گربه که به نام یکی از شخصیت‌های انیمیشنی مجموعه داستان اسباب‌بازی، «Buzz Lightyear» نامیده می‌شود، در پناهگاه حیوانات مستقر شده و از سلامت قابل قبولی برخوردار است.

این گربه‌ی کوچک برای اینکه بتواند از سوی انسان‌ها تحت سرپرستی قرار بگیرد و اجتماعی شود، در حال تربیت شدن است.

نجات بچه گربه‌ای که با سر درون یک ظرف شیشه‌ای گرفتار شده بود/ تصاویر

 

منبع: خبر آنلاین