شهرخبر

روشی برای درمان تنبلی چشم

روشی برای درمان تنبلی چشم

متخصصان چشم پزشکی به افراد توصیه می کنند تا چنانچه دچار مشکل تنبلی چشم هستند از طریق افزایش تمرکز چشم ها در یک نقطه مشخص سعی کنند تا ضعف یکی از چشم ها را برطرف نمایند.

به گزارش بهداشت نیوز: انواع بازی هایی که نیاز به تمرکز چشم ها دارند از جمله بازی هایی که با چیدمان اشکال و شکل ها سرو کار دارند می توانند باعث بهبود تنبلی چشم در بزرگسالان شوند.

گفتنی است: این روش در بزرگسالان خیلی بهتر از روش پوشاندن یکی از چشم ها عمل می کند به این روش پوشاندن چشم در کودکان موثرتر است.

استفاده از این نوع بازی ها که سبب می شود تا هر دو چشم به تنهایی مجبور به کار کردن و تصمیم گیری شوند تا درنهایت یک هدف محقق شوند سبب می شود تا چشم ضعیف تر سریع تر خود ار قوی کرده و هماهنگ با چشم قوی تر گردد.

این کار انعطاف مغز را هم برای استفاده از هر دو چشم افزایش می دهد.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران