به خاطر وریا غفوری در لیست مازاد استقلال قرار گرفتم/ ساپینتو از عملکردم راضی بود