موافقت هیأت وزیران با تأمین هزینه‌های گازرسانی منازل در 3 استان