شهرخبر

بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا به قطر صادر شد

بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا به قطر صادر شد

بزرگترین محموله تجاری زعفران دنیا به قطر صادر شد. بر اساس این قرارداد ۲۰۰ تن زعفران به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به قطر صادر شد.