گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:


جدال اوپک با رکود بازار نفت