شهرخبر

فیلم اذعان پدر مهسا امینی به عمل جراحی دخترش در کودکی

فیلم  اذعان پدر مهسا امینی به عمل جراحی دخترش در کودکی

انتشار ویدیوی پدر مهسا امینی در کنار پیکر فرزندش که تایید می‌کند ضربه‌ای به سر او نخورده است.