شهرخبر

سیزدهمین محموله کمک‌های پزشکی هند به افغانستان رسید

وزارت خارجه هند از تحویل سیزدهمین محموله کمک‌های پزشکی این کشور به افغانستان خبر داد.

سیزدهمین محموله کمک‌های پزشکی هند به افغانستان رسید

خبرگزاری تسنیم