جزییات تجمع کارگران پتروشیمی عسلویه / آتش زدن تعدادی از کیوسک‌ها و سطل‌های آشغال