شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#اربعین#پاکستانی#مسلمانان#پوشش

دانشجوی پاکستانی: اربعین الگوی عینیِ اتحاد مسلمین است

دانشجوی پاکستانی می‌گوید در اربعین تمام مسلمانان با یکدیگر متحد هستند و دشمن می‌خواهد این اتحاد را بر هم بزند و دوست ندارد شبکه‌های تلویزیونی دنیا و شبکه‌های مجازی این همایش بین‌المللی را پوشش دهد.

دانشجوی پاکستانی: اربعین الگوی عینیِ اتحاد مسلمین است