شهرخبر

ضرورت راه‌اندازی آموزشگاه‌های جوارکارگاهی برای کاهش نرخ بیکاری

معاون وزیرکار بر ضرورت راه اندازی آموزشگاه های جوارگارگاهی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور تأکید کرد.

ضرورت راه‌اندازی آموزشگاه‌های جوارکارگاهی برای کاهش نرخ بیکاری

خبرگزاری تسنیم