شهرخبر

بازخوانی موضع سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره واکنش های ضدپلیس در آمریکا پس از قتل جورج فلوید

بازخوانی موضع سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره واکنش های ضدپلیس در آمریکا پس از قتل جورج فلوید

باید دستان پلیس جنایت کار آمریکا بسته شود نه رسانه های معترض به این خشونت.

عباسعلی کدخدایی ، سخنگو و عضو سابق شورای نگهبان در ماجرای قتل جورج فلوید آمریکایی نوشت :

عکس العمل علیه اقدامات ضد بشری پلیس آمریکا مقابله با خشونت است نه ترویج خشونت. باید دستان پلیس جنایت کار آمریکا بسته شود نه رسانه های معترض به این خشونت

بازخوانی موضع سخنگوی سابق شورای نگهبان درباره واکنش های ضدپلیس در آمریکا پس از قتل جورج فلوید

۲۱۲۱