معاون اول دادستان کشور: اغتشاشات،حاصل کم‌کاری‌ مسئولین فرهنگی بود/ باید اسباب رضایت مردم فراهم شود