به گزارش اکوایران؛ سهام شرکت ایران دارو در روز یکشنبه 17 مهر ماه با رشد قیمت 5 درصدی و جذب پول حقیقی قابل توجهی در بین نمادهای صنعت محصولات دارویی خود نمایی کرد. شرکت ایران دارو در اطلاعیه کدال روز شنبه 16 مهر ماه نسبت به قرار داد 65.4 میلیارد تومانی خود با شرکت پخش البرز افشا سازی کرد و این خبر نیز باعث ادامه روند ورود پول حقیقی به این سهم شد. نماد دیران با ارزش بازاری بیش از هزار میلیارد تومان، امروز در انتهای معاملات صف خرید 1.13 میلیارد تومانی داشت و جریان خالص پول حقیقی برای این نماد بیش از 1.1 میلیارد تومان بود. با وجود استقبال این روز ها از نماد دیران، شرکت ایران دارو از نظر بنیادی عملکرد قدرتمندی نداشته و صورت های مالی این شرکت از کاهش سود خالص ایران دارو حکایت می کنند.

فروش ماهانه ایران دارو از ابتدای سال 1400

شرکت ایران دارو در سال گذشته 307 میلیارد تومان فروش داشته است. این شرکت توانسته است در سال جاری طی شش ماه 158 میلیارد تومان فروش به ثبت برساند که 5 درصد بیشتر از 151 میلیارد تومان فروش شش ماهه ابتدایی سال قبل است. ایران دارو در سال گذشته متوسط فروش 25.6 میلیارد تومانی را به ازای هر ماه به ثبت رساند اما در سال جاری با رشد 800 میلیون تومانی توانسته است متوسط فروش ماهانه خود را در شش ماه سپری شده به 26.4 میلیارد تومان برساند. نکته مثبت عملکرد ماهانه دیران را می توان در فروش شهریور ماه این شرکت دید که به نسبت مرداد ماه رشد 12 درصدی و به نسبت شهریور ماه سال قبل افزایش 13 درصدی داشته است. در مقایسه ماه به ماه نیز بیشترین رشد فروش با 45 درصد افزایش مربوط به خرداد ماه است و بیشترین کاهش نیز با افت 17 درصدی به فروردین ماه گذشته تعلق می گیرد.

فروش ماهانه دیران07.17

عملکرد شرکت ایران دارو در نیم سال مالی

سال مالی شرکت ایران دارو منتهی به 30 آذر ماه است. این شرکت در صورت های مالی شش ماهه منتهی به 31 خرداد امسال درآمد عملیاتی خود را نزدیک به 159 میلیارد تومان ثبت کرده که 20 درصد بیشتر از 132 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شش ماهه ابتدایی سال مالی قبل است. از طرفی رشد 42 درصدی بهای تمام شده درآمد های عملیاتی این شرکت باعث شد حاشیه سود ناخالص دیران به نسبت نیم سال مالی قبل از 47.5 درصد به 38 درصد کاهش یابد و سود ناخالص نیز با کاهش 4 درصدی همراه باشد. نکته منفی دیگر در صورت های نیم سال مالی شرکت ایران دارو افزایش 35 درصدی هزینه های عملیاتی و رشد 38 درصدی هزینه های مالی این شرکت است. از طرفی نیز به دلیل کاهش سود واقع شده، هزینه مالیات بر درآمد این شرکت 35.5 درصد کاهش داشته است. در نهایت سود خالص شش ماهه ابتدایی سال مالی جاری با کاهش 19 درصدی به نسبت مدت مشابه در سال مالی قبل به 25.4 میلیارد تومان رسیده که گویای ضعف عملکرد مالی این مجموعه در سال جاری است.

عملکرد مالی شش ماهه دیران07.17

روند معاملاتی سهام دیران در 20 روز معاملاتی اخیر

نماد دیران در 20 روز معاملاتی اخیر که از  14 شهریور ماه آغاز می شود، 6 روز را با خروج پول حقیقی مواجه بوده و در 14 روز معاملاتی دیگر ورود پول حقیقی داشته است. خالص جریان پول حقیقی در این مدت 7 میلیارد و 243 میلیون تومان است. در این مدت بیشترین خالص پول حقیقی متعلق به شنبه 16 مهر ماه است که خالص جریان پول حقیقی دیران به یک میلیارد و 252 میلیون تومان رسیده بود. قیمت سهام دیران نیز در این مدت یک روند نزولی را تا کف هزار و 48 تومان تجربه کرد و از 4 مهرماه وارد یک روند صعودی شده است. چیزی که در روز های گذشته برای این نماد قابل توجه بوده جذب پول حقیقی و صف خرید شدن این سهم با وجود ضعف مشهود در صورت های مالی است. این روند معاملاتی به صراحت نشان می دهد که بازار در روز هایی که رکود را سپری می کند، تنها از روند پول حقیقی خط گیری می کند.

جریان پول حقیقی دیران07.17