شهرخبر

معاون اول دادستان کل‌کشور: اغتشاشات اخیر حاصل کم‌کاری‌های مسئولین بود/ باید اسباب رضایت مردم را فراهم کرد

معاون اول دادستان کل کشور گفت: مسائل اقتصادی علی رغم اثرگذاری انکار ناپذیری که بر روی زندگی مردم داشته ولی اغتشاشات اخیر عمدتا به واسطه کم کاری‌هایی بود که در حوزه مسائل فرهنگی داشتیم

معاون اول دادستان کل‌کشور: اغتشاشات اخیر حاصل کم‌کاری‌های مسئولین بود/ باید اسباب رضایت مردم را فراهم کرد

خبرگزاری تسنیم