شهرخبر

شکست چشم انداز 2030 در حل معضل بیکاری جوانان سعودی

عربستان در عمل به وعده‌های «چشم‌انداز 2030» به ویژه در بومی‌سازی مشاغل و افزایش فرصت شغلی برای فارغ التحصیلان ناکام مانده و این امر منجر به اعتراضات بسیاری از شهروندان سعودی شده است.

شکست چشم انداز 2030 در حل معضل بیکاری جوانان سعودی

خبرگزاری تسنیم