هشدار جدی به وریا غفوری : تو مدیون مدیرعامل استقلالی