شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مقامات#آلمان#دموکرات

درخواست مقامات آلمانی برای اصلاح قوانین امنیتی پس از خرابکاری در خطوط ریلی

پس از خرابکاری هدفمند اخیر در شبکه ریلی آلمان حزب دولتی سوسیال دموکرات و برخی مقامات دیگر این کشور خواستار اختیارات بیشتر برای پلیس و اصلاح قوانین امنیتی به منظور حفاظت بیشتر از زیر ساخت‌ها شدند.

درخواست مقامات آلمانی برای اصلاح قوانین امنیتی پس از خرابکاری در خطوط ریلی