دلیل سکوت عجیب آجورلو مشخص شد؛ چرا مدیرعامل استقلال به حمله شدید وریا غفوری پاسخ نداد؟