شهرخبر
اخبار ویدئویی

یگان ویژه | ماموران یگان ویژه

برخورد عجیب ماموران یگان ویژه با پسر بچه ی ترسیده! + ویدئو

امروز در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس برد و از مأموران یگان ویژه خواست تا با کودک صحبت کند

برخورد عجیب  ماموران یگان ویژه با پسر بچه ی ترسیده! + ویدئو

برخورد ماموران یگان ویژه

امروز در غرب تهران مادری کودک خود را نزد مأمور پلیس برد و از مأموران یگان ویژه خواست تا با کودک صحبت کند تا کمی از استرس و نگرانی آن کودک کم شود.

منبع: خبر آنلاین