شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#تهران

ببینید | اظهار پشیمانی‌های یک اغتشاشگر | مادرم بفهمد خودش آتشم می زند

یکشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۱ - ۲۲:۰۴

یکی از اغتشاشگران شب‌های اخیر تهران می گوید: تعدادی از اوباش که از مردم عادی نبودند، با قمه و قداره ایستاده بودند. جو بدی بود. من هم جوگیر شدم و شعار دادم. در این فیلم اعترافات یکی از اغتشاشگران و اظهار پشیمانی او را ببینید.

اعتراف اغتشاشگر