به گزارش اکوایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده مرکز امار از وضعیت بازار کار و اشتغال در ایران، نرخ بیکاری در تابستان سال جاری 8.9 درصد به ثبت رسیده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 0.7 درصد کاهش را تجربه کرده است. بر این اساس تعداد بیکاران کشور در تابستان امسال 2 میلیون و 33 هزار نفر براورد می شود، تعداد بیکاران نسبت به تابستان سال گذشته حدود 162 هزار نفر کاهش داشته است. نرخ مشارکت اقتصادی نیز از 41.1 درصد در تابستان گذشته به 41 درصد در تابستان 1401 رسیده است. با توجه به اینکه کاهش نرخ بیکاری همزمان با کاهش نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده نمی توان لزوما گفت که وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور بهبود یافته است.

کل جمعیت شاغل کشور در تابستان امسال 23 میلیون و 778 هزار نفر براورد شده، این تعداد در تابستان سال گذشته 23 میلیون و 404 هزار نفر بوده است. بر این اساس نرخ اشتغال در اقتصاد ایران 37.3 درصد است، به بیان ساده تر بالغ بر 37 درصد از کسانی که در سن کار هستند، دارای شغل هستند و مابفی یا تمایلی به کار کردن ندارند یا جز جمعیت بیکار محسوب می شوند.

نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که 23 درصد از فعالان این گروه سنی در تابستان ١٤٠١ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ١٤٠٠) 2.7 درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، 16.2 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به تابستان ١٤٠٠، به میزان 1.4 درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در تابستان ١٤٠١، 9.2 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که 39.6 درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند. اکوایران طی گزارش های آتی به تحلیل و بررسی نرخ بیکاری و دیگر شاخص های بازار کار خواهد پرداخت.