شهرخبر

خانواده‌های افغانستانی خواستار تحقیق درباره جنایات آمریکا در این کشور شدند

در حالی که در نتیجه حمله آمریکا به افغانستان بیش از 47 هزار نفر کشته شده‌اند، افغان‌ها خواستار تحقیق درباره جنایات آمریکا در کشورشان شدند.

خانواده‌های افغانستانی خواستار تحقیق درباره جنایات آمریکا در این کشور شدند

خبرگزاری تسنیم