شهرخبر

افزایش ۶۸.۸ درصدی مانده کل تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱

مانده کل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال 1401، بالغ بر 3869.6 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1577.1 هزار میلیارد ریال (8‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.68 درصد) و نسبت به پایان سال قبل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌9‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.745 هزار میلیارد ریال  (9‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.23 درصد) افزایش داشته است.

بر این اساس بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 1057هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان سمنان معادل 38.8 هزار میلیارد ریال است.

همچنین مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانکها و موسسات اعتباری در پایان مرداد ماه سال 1401، بالغ بر 3783.9 هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 1364.8 هزار میلیارد ریال (4‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.56 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 3‌‌‌‌‌‌‌‌.447 هزار میلیارد ریال (13.4 درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس  بیشترین مبلغ سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مربوط به استان تهران با مانده 1255.1 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان خراسان شمالی معادل 25.7 هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 113.6 درصد می‌باشد که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 8.3 واحد درصد و نسبت به پایان سال قبل 9.6 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در بین استان‌ها، استان خراسان شمالی با 210.9 درصد بالاترین و استان البرز با 75.5 درصد، پایین‌ترین نسبت مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

کل مانده تسهیلات قرض‌الحسنه و سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان  مردادماه 1401

انتهای پیام/