شهرخبر

به گزارش آی زندگی، در این فیلم روش نمونه برداری از گدازه‌های آتشفشانی را مشاهده می‌کنید.