شهرخبر

مسابقه عکاسی اقیانوس 2022 و زیبایی های زیر آب

 مسابقه عکاسی اقیانوس 2022 و زیبایی های زیر آب

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" شما را با  زیبایی های زیر آب آشنا می کند.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، بن توآرد از فرانسه. موج نورد و طوفان زیر آبی. - اسپوتنیک ایران

1/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، بن توآرد از فرانسه. موج نورد و طوفان زیر آبی.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، کاترین لو از سنگاپور. اختاپوس. - اسپوتنیک ایران

2/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، کاترین لو از سنگاپور. اختاپوس.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکس بروک پیک عکاس استرالیایی، برنده جایزه Female Fifty Fathoms عکاس سال ۲۰۲۲ اوشن. - اسپوتنیک ایران

3/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکس بروک پیک عکاس استرالیایی، برنده جایزه Female Fifty Fathoms عکاس سال ۲۰۲۲ اوشن.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، تئین نگوئن. شناوری  در جنگل تحت حفاظت « رو چا». - اسپوتنیک ایران

4/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، تئین نگوئن. شناوری در جنگل تحت حفاظت « رو چا».

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، رافائل فرناندز از اسپانیا. دسته دولفین ها. - اسپوتنیک ایران

5/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، رافائل فرناندز از اسپانیا. دسته دولفین ها.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، مایکل اسپنسر از بریتانیا. موج های صبح مه‌آلود. - اسپوتنیک ایران

6/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، مایکل اسپنسر از بریتانیا. موج های صبح مه‌آلود.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، بروک پیترسون از آمریکا. - اسپوتنیک ایران

7/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، بروک پیترسون از آمریکا.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، سیمون لورنز. لاک پشت اسیر در آشغال های اقیانوس. - اسپوتنیک ایران

8/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، سیمون لورنز. لاک پشت اسیر در آشغال های اقیانوس.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، تام جورج از مکزیک. غواص غار زیر آبی. - اسپوتنیک ایران

9/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، تام جورج از مکزیک. غواص غار زیر آبی.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، استیو وودز از بریتانیا. نهنگ. - اسپوتنیک ایران

10/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، استیو وودز از بریتانیا. نهنگ.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، دمیتری کوخ از روسیه برنده در بخش «محیط زیست». خرس قطبی. - اسپوتنیک ایران

11/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، دمیتری کوخ از روسیه برنده در بخش «محیط زیست». خرس قطبی.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، نیکولاس رمی از استرالیا. کوسه ماهی خاکستری. - اسپوتنیک ایران

12/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، نیکولاس رمی از استرالیا. کوسه ماهی خاکستری.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، متی اسمیت از استرالیا. اژدهای باردار دریایی. - اسپوتنیک ایران

13/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، متی اسمیت از استرالیا. اژدهای باردار دریایی.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، آندراس اشمید از آلمان. لقمه ماهی صورتی. - اسپوتنیک ایران

14/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، آندراس اشمید از آلمان. لقمه ماهی صورتی.

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.عکاس، روتا اوگاوا از ژاپن. لاک پشت سبز. - اسپوتنیک ایران

15/15

 

برندگان مسابقه عکاسی "اقیانوس2022" اعلام شدند.

عکاس، روتا اوگاوا از ژاپن. لاک پشت سبز.

 

نقل از اسپوتنیک