شهرخبر

سفر هیات اقتصادی-سیاسی بنگلادش به ایران جهت امضای یادداشت تفاهم همکاری

دستیار وزیر امور خارجه در دیدار با هیئت بنگلادشی به ایران از امضای یادداشت تفاهم همکاری بین دو کشور در زمینه تجاری خبر داد.

سفر هیات اقتصادی-سیاسی بنگلادش به ایران جهت امضای یادداشت تفاهم همکاری

خبرگزاری تسنیم