اعتباری برای راه‌اندازی بنیاد کربلایی کاظم اختصاص یافته است