شهرخبر

به گزارش آی زندگی، در این ویدئو انفجار بمب هسته‌ای را به صورت واقعیت مجازی و تاثیر آن روی طبیعت ساحل می‌بینید.