شهرخبر

22 کودک در تیراندازی و حمله با چاقو در تایلند کشته شدند

حمله با چاقو و تیراندازی توسط یک افسر سابق پلیس در تایلند به کشته شدن 34 نفر از جمله 22 کودک منجر شد.

22 کودک در تیراندازی و حمله با چاقو در تایلند کشته شدند

خبرگزاری تسنیم