اظهارات جدید ظریف درباره حوادث اخیر/ مردم را با خشونت نمی توان حفظ کرد / آن‌ها در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند