اظهارات جدید ظریف درباره حوادث اخیر/  مردم را با خشونت نمی توان حفظ کرد / آن‌ها در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند

محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه، در نشست اساتید دانشگاه تهران با رئیس این دانشگاه، مردم را بزرگترین عامل بازدارندگی در برابر دشمنان دانست و گفت: ما زیر بار زور نمی رویم، از یک طرف و دوم اینکه مردمی داریم که در برابر حرف نادرست مقاومت می کنند. این بزرگترین عامل بازدارندگی است.

ظریف یادآور شد: حتما اشتباه می رویم اگر فکر می کنیم می توانیم مردم را نادیده بگیریم.

وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: تصور اینکه مردم را بتوان با خشونت حفظ کرد تصوری است که خداوند به پیغمبر می فرماید تو هم نمی توانی.