شهرخبر

به گزارش آی زندگی، ویدئوی قدیمی که دوباره وایرال شده، نشان می‌دهد هواپیمای مسافری با 140 مسافر و 6 خدمه متعلق به خطوط هوایی جت بلو بدون چرخ جلو فرود می‌آید و مسافران هم زمان از طریق اسکرین جلوی خود صحنه را می‌بینند.