با این حال تحرکاتی از سوی تهران و واشنگتن در حال انجام است؛ ایران دو زندانی آمریکایی را آزاد کرده هرچند سخنگوی وزارت خارجه گفته به دلیل اقدامات انسان دوستانه بوده ولی به نظر میرسد تهران پالس مثبتی به واشنگتن ارسال کرده است.

در مقابل آمریکا هم برخی تحریم های مرتبط با صادرات نفت ایران را اعمال کرده که احتمال میرود با هدف فشار بر تهران برای حضور هرچه سریعتر پای میز مذاکرات باشد.

دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشگاه تهران در این برنامه راهبرد از آخرین وضعیت مذاکرات هسته ای، تاثیر ناآرامی ها در ایران بر گفتگوها و چشم انداز آن می گوید.

متقی معتقد است احتمالا قبل از ژانویه ٢٠٢٣ توافق انجام شود اما همزمان می گوید توافق با این دولت دمکرات ناپایدار است و اگر بعد از بایدن، جمهوریخواهان روی کار بیایند توافق پایدارتری خواهیم داشت.