مخبر عازم روسیه شد/ "کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط مصمم هستند"