این بازیکن همچنان دور از ترکیب اصلی پرسپولیس/ یحیی دست به ترکیب تیمش می‌زند؟