جانشین فرمانده کل سپاه : میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان اغتشاشات‌ ۱۵ ساله است / آنان از شبیه سازی اغتشاشات خیابانی به بازی های رایانه‌ای می گویند