گزارش اکوایران درباره شاخص های بازار مسکن در شش ماهه اول سال 1401 را در لینک زیر بخوانید:
 


خیز تورم مسکن تهران در نیمه نخست 1401