تنش در شبه‌جزیره کره؛ آمریکا و کره‌جنوبی هم چند موشک شلیک کردند