باقرى: ایران تعهدات پایدار را عامل دستیابى به توافق می‌داند

باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه در دیدار با پیتر استرای، معاون سیاست امنیتی و انرژی وزارت امور خارجه مجارستان گفت: ایران به عنوان کشوری که متحمل خسارات و صدمات ٨ سال جنگ تحمیلی و ٤ دهه تحریم شده، به همان اندازه که جنگ را به دلیل "کشتار بدون تبعیض انسان" مردود می داند تحریم را هم به دلیل "مجازات بدون تبعیض  انسان ها" محکوم می کند.

باقری تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی طرفها  برای دادن "تعهدات پایدار" را عامل حصول سریع توافق و "پایبندی به تعهدات" را ضامن حفظ و استمرار توافق می داند.