شمسایی: باور نمی‌کردم ویتنام را با 8 گل شکست بدهیم/ طیبی: ایران تیمی متفاوت است