شهرخبر

کاظمی قمی: مجروحان حادثه تروریستی کابل برای درمان به ایران منتقل شدند

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهور از انتقال مجروحان حادثه تروریستی کابل به ایران خبر داد.

کاظمی قمی: مجروحان حادثه تروریستی کابل برای درمان به ایران منتقل شدند

خبرگزاری تسنیم