عجیب‌ترین رای مجلس؛ زاهدی وفا یک رای کم آورد | ماجرای اختلاف در آرای وزیر پیشنهادی کار در ۱۰ دقیقه | چرا شمارش آرا ۴۲ دقیقه طول کشید؟