شهرخبر

نیروی انتظامی با قدرت و متانت امنیت را در جامعه فراهم کرده است

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر حمایت از نیروی انتظامی در سطح کشور گفت: این مجموعه همیشه با صلابت، قدرت و متانت، امنیت را در جامعه فراهم کرده است.

نیروی انتظامی با قدرت و متانت امنیت را در جامعه فراهم کرده است

خبرگزاری تسنیم