شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایلام#عراق

روزهای نخست جنگ تحمیلی در مرزها چه گذشت؟

یک شب در آسمان شهر ایلام برای اولین بار صدای غرش هواپیماهای متجاوز عراق شنیده شد و به نظر می‌رسید که هواپیماها بر فراز آسمان شهر ایلام هست.

روزهای نخست جنگ تحمیلی در مرزها چه گذشت؟